Bilanţ financiar

Toate documentele justificative (chitanţe, facturi, tranzacţii bancare, etc.) sunt disponibile atât în format tipărit cât şi scanate şi pot fi consultate în orice moment de către toţi cei care au contribuit financiar la acest proiect!

Mai mult, la finalul proiectului, fiecare donator va primi pe adresa de email o situaţie detaliată a tuturor cheltuielilor efectuate!